Home

 

Het ontstaan van Fotoclub Skaed & Ljocht

Op 23 november 1959 namen twee Dokkumer fotografen, de heren Kamminga en Steggerda samen met enkele enthousiaste amateur fotografen, het initiatief fotoclub Skaed & Ljocht op te richten. De toepasselijke clubnaam is Fries en staat voor Schaduw & Licht.

Het "Hellinghus"

Het "Hellinghus" is het gebouw waar wij op dinsdagavond een keer in  de drie weken van september tot en met april onze clubavond
houden. Gemiddeld komen zo'n 20 leden bij elkaar om te praten over foto's, technieken en noviteiten. De avonden zijn gezellig, ontspannen en informatief, er zijn altijd leden die iets nieuws hebben.

 
Ben je nieuwsgierig, kom langs en proef de sfeer.

Het "Hellinghus" aanvang 8 uur
Zuiderbolwerk 79
9101LA Dokkum 


Voor meer informatie kunt u terecht bij de secretaris.

Mail: secretaris@skaedenljocht.nl

In te leveren foto's sturen naar:
fotobox@skaedenljocht.nl

Agenda clubavonden 2016 - 2017 en de motto's
27 september 2016 Vrij onderwerp   3 januari 2017 Vrij onderwerp in zwart wit
11 oktober 2016 Tegenstelling   24 januari 2017 Architectuur in eigen woonplaats
1 november 2016 Geluk   14 februari 2017 Verval
22 november 2016 Verkeer/vervoer
  7 maart 2017 Landbouw/veeteelt
13 december 2016 Verstild   28 maart 2017 Modellensessie speciaal
      18 april 2017 Slotavond

Agenda activiteiten 2016-2017 
6 november 2016
Paddenstoelen en herfstkleuren fotograferen in het park bij de Fogelsangh State Veenklooster    
10 december 2016
Kerstdiorama in het Natuurmuseum van Leeuwarden
19 februari 2017
Blokzijl en Woudagemaal. Vertrek uit Dokkum om 9:00 uur
11 maart 2017
Palen op het Wad. Om 13:30 verzamelen bij het monument in Moddergat.
8 of 9 april 2017
Artis in Amsterdam
13 of 14 of 20 of 21 mei 2017
Texel
     

 Voor mailadressen activiteiten commissie zie contact pagina.